inicio mail me! sindicaci;ón

Veu animal

… la seva veu també compta

Article per Gener, 2007

Raons per fer-se vegetarià

Ha arribat el moment de reconsiderar els nostres hàbits alimentaris i per sobre de tot la nostra forma de pensar. Els animals tenen tant dret de viure com nosaltres. Fes-te vegetarià per diverses raons principals:

- Salut
En els anys 70, es van portar a terme nombroses investigacions que van demostrar que les dietes de baix contingut gras, prevenen les malalties cardíaques. La dieta vegetariana posseïx aquestes característiques, podent a més, revertir aquests mals.

- Medi ambient
Segons Miguel *Klaper, *MD., un autor i director científic en la fundació EarthSave (Salvar la Terra), escribia en *Earthwatch (Observador de la Terra), afirmant “L’etiqueta de preu del supermercat enganxada amb un filet no inclou la irreparable pèrdua de sòl de la terra; les futures generacions encara pagaran molt car per això”.

- Energia
Els enginyers agrícoles han comparat l’energia gastada per a produïr porc, gallines i altres carns amb el cost de produir diversos aliments procedents de plantes. Han descobert que el menor dels eficients aliments de planta era 10 vegades tan eficient com l’aliment animal més eficient. Són necessaris gairebé 8 litres de gasolina per a produïr un quilo de carn alimentada amb gra. La producció de carn s’ha anomenat producció de petroli.

- Dret dels animals
Aproximadament 5 bilions d’animals es massacren per a l’aliment cada any. Sabia que als 6 mesos un vedell es castra, se li tallen les orelles, les vaques es subasten, es marquen una vegada i una altra fins que finalment acaben als escorxadors. Sabia vostè que una de les preocupacions principals en la indústria del bestiar és com tancar el major nombre d’animals en el menor espai possible?

Fam en el món
La quantitat de gra que una vaca menja en un dia podria alimentar a 15 necessitats. Per cada quilo de carn produït 4 persones passen fam.

Popularity: 6% [?]

Declaració Universal dels Drets dels Animals

Declaració Universal dels Drets dels Animals.

animals.jpgConsiderant que tot animal posseïx drets i que el desconeixement i menyspreu de dites dretes han conduït i segueixen conduint a l’home a cometre crims contra la naturalesa i els animals, es proclama el següent:

Article 1r
Tots els animals neixen iguals davant la vida i tenen els mateix dret a l’existència.

Article 2n
A) Tot animal té dret al respecte.
B) L’ésser humà, com espècie animal, no té dret d’exterminar o explotar altres animals, ni violar aquest dret. L’ésser humà té l’obligació de posar els seus coneixements al servei dels animals.
C) Tots els animals tenen dret a l’atenció, a ser cuidats i a la protecció per part de l’ésser humà.

Article 3r
A) Cap animal serà sotmès a mals tractaments i es prohibeixen els actes cruels envers els animals.
B) En cas que la mort de l’animal sigui necessària, aquesta ha de ser instantània, sense dolor i no ha de generar angoixa.

Article 4t
A) S’estableix el dret a la llibertat dels animals salvatges i el dret dels domèstics a viure i créixer al ritme i en les condicions pròpies de la seva espècie, i a viure en el seu medi natural, ja sigui terrestre, aeri o aquàtic, a reproduir-se i a poder complir el seu cicle natural de vida.
B) Tota privació de llibertat, encara que sigui amb finalitats educatives, és contrària a aquest dret.

Article 5è
A)Tot animal que pertanyi a una espècie que visqui tradicionalment en l’entorn humà, té dret a viure i créixer al ritme i en les condicions de vida i de llibertat que són pròpies de la seva espècie.
B) Tota modificació d’aquest ritme o condicions que sigui imposada per l’home amb finalitats mercantils, és contrària al susdit dret.

Article 6è
A)Tot animal que l’home hagi acollit com a company té dret que la duració de la seva vida sigui conforme a la seva longevitat natural.
B)L’abandonament d’un animal és un acte de crueltat i degradant.

Article 7è
Tot animal de treball té dret a gaudir d’un límit en el temps i la intensitat del seu treball i a una alimentació adequada i al repòs.

Article 8è
A) Es condemna tota experimentació científica amb animals que impliqui un patiment, tant físic com psicològic, puix que el patiment és totalment incompatible amb els drets de l’animal, ja es tracti d’experiments mèdics, científics, comercials o de qualsevol naturalesa.
B) Han de ser utilitzades i desenvolupades tècniques alternatives a l’experimentació animal.

Article 9è
Quan un animal és criat per a l’alimentació, ha de ser nodrit, allotjat, transportat i sacrificat sense que res no li produeixi ansietat o dolor.

Article 10è
A) Cap animal ha de ser explotat per divertiment de l’ésser humà.
B) Es prohibeixen els espectacles i exhibicions incompatibles amb la dignitat de l’animal.

Article 11è
Tot acte que provoqui la mort innecessària d’un animal és un crim contra la vida, és a dir un biocidi.

Article 12è
A) Tot acte que provoqui la mort d’un gran nombre d’animals salvatges és un genocidi, és a dir , un crim contra l’espècie.
B) La contaminació i la destrucció de l’ambient natural conduiran cap al genocidi.

Article 13è
A)Un animal mort ha de ser tractat amb respecte.
B)Les escenes de violència en què els animals són víctimes han de ser prohibides en el cinema i la TV, a no ser que serveixin per mostrar els atemptats contra els drets dels animals.

Article 14è
A) Els organismes de protecció i salvaguarda dels animals han de ser representats a nivell governamental.
B) Els drets de l’animal han de ser defensats per la llei com ho són els drets dels humans.

Aquesta declaració va ser adoptada per La Lliga Internacional dels Drets de l’Animal en 1977, que la va proclamar a l’any següent. Posteriorment, va ser aprovada per l’Organització de Nacions Unides (ONU) i per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO)

Popularity: 6% [?]

S’ha de prohibir el Foie Gras

És el fetge d’oca o d’ànec hipertrofiat a propòsit, donant a l’animal per força una sobrealimentació excessiva. És un dels aliments desenvolupats per l’home que més es relaciona amb la voluptuositat i el plaer del sentit. En aquest aspecte el foie gras sobresurt: pel seu aspecte i color apetitosos, amb aroma i sabor complexos i exquisits i de textura untuosa i suau, vellutada, que es fa impalpable i omple totes les papil·les gustatives alhora. És la quinta essència de les millors qualitats d’un aliment associades a la sensualitat i als moments millors i més luxosos.

Els ciutadans i organitzacions signants del Manifest per la prohibició del foie gras recorden que l’esquer és una violació dels reglaments europeus sobre protecció dels animals en les cries i és inevitable la seva prohibició definitiva.

«Cap animal no ha de rebre menjar o beguda d’una manera que li causi dolor o lesions innecesarias.»
Directiva del Consell de la Unió Europea (20 de juliol de 1998)

240-ffducks4.jpg«No s’han d’autoritzar els mètodes d’alimentació i additius alimentaris que generin lesions, angoixa o malaltia als ànecs [i oques] o que puguin portar al desenvolupament de condicions físiques o fisiològiques perjudicials per a la seva salut i benestar.»
Recomanacions del Consell d’Europa (22 de juny de 1999)

«El foie gras és el fetge malalt d’una au que pateix esteatosis hepàtica.»
Informi científic de la Comissió Europea (16 de desembre de 1998)

Diarrees, panteixos, dificultats motrius, lesions i inflamacions del coll són realitats diàries de l’esquer.

L’esquer ja ha estat prohibit en la majoria dels països de la Unió Europea (des de l’1 de gener de 1999 a Polònia) i acaba de ser-ho a Itàlia, Israel i Califòrnia per crueltat. A Chicago acaben de prohibir la venda de foie gras, fins i tot als restaurants, pel mateix motiu.

L’esquer és una violació dels reglaments… i principis més elementals de protecció dels animals.

Firmar el Manifest per l’abolició del Foie Gras en aquest link: www.stopgavage.com/es/firmar.php

Video que pot ferir la seva sensibilitat.

Popularity: 5% [?]

Coneix la carn

Les pastures verdes i les escenes idíliques d’anys passats són ara memòries distants. A les granges d’avui dia, els animals són atapeïts per milers de barraques fastigoses, gàbies, caixes de gestació i altres sistemes de confinament. Aquests animals no viuran la seva vida, a vegades, ni tan sols sentiran el sol a la seva esquena o respiraran aire fresc fins al dia que seran carregats amb camions cap a la massacre.

pig07.jpg

Els animals a les granges de factoria d’avui no tenen gens de protecció legal on la crueltat està a a disposició dels humans: negligència, mutilació, manipulació genètica, i règims de droga|medicament que provoquen dolor crònic i esguerrant, i massacre espantosa i violenta. Els animals de granja no tenen menys dolor que els gossos i els gats que estimem com companys.

El sistema d’agricultura de la fàbrica moderna s’esforça per maximitzar la producció mentre minimitza costos. Vaques, vedells, porcs, pollastres, galls dindis, ànecs, oques, i altres animals es guarden en gàbies petites, en barraques empaquetades, on sovint tenen tant poc espai que ni tan sols poden girar o jeure còmodament. Es priven d’exercici de manera que l’energia de tots els seus cossos se’n vagi cap a aliment humà.

S’alimenten amb medicaments per engreixar-los més ràpid i mantenir-los vius en condicions que els matarien, i es canvien genèticament per fer-se més ràpid i produir aliment. Molts animals es tornen esguerrats sota el seu propi pes i moren dins de polzades d’aigua i menjar.

Preneu consciència davant la crueltat als animals, canviant a un règim vegetarià, estalviarà més de 100 animals l’any !

El video por ferir la seva sensibilitat

Popularity: 6% [?]