inicio mail me! sindicaci;ón

Veu animal

… la seva veu també compta

Declaració Universal dels Drets dels Animals

Declaració Universal dels Drets dels Animals.

animals.jpgConsiderant que tot animal posseïx drets i que el desconeixement i menyspreu de dites dretes han conduït i segueixen conduint a l’home a cometre crims contra la naturalesa i els animals, es proclama el següent:

Article 1r
Tots els animals neixen iguals davant la vida i tenen els mateix dret a l’existència.

Article 2n
A) Tot animal té dret al respecte.
B) L’ésser humà, com espècie animal, no té dret d’exterminar o explotar altres animals, ni violar aquest dret. L’ésser humà té l’obligació de posar els seus coneixements al servei dels animals.
C) Tots els animals tenen dret a l’atenció, a ser cuidats i a la protecció per part de l’ésser humà.

Article 3r
A) Cap animal serà sotmès a mals tractaments i es prohibeixen els actes cruels envers els animals.
B) En cas que la mort de l’animal sigui necessària, aquesta ha de ser instantània, sense dolor i no ha de generar angoixa.

Article 4t
A) S’estableix el dret a la llibertat dels animals salvatges i el dret dels domèstics a viure i créixer al ritme i en les condicions pròpies de la seva espècie, i a viure en el seu medi natural, ja sigui terrestre, aeri o aquàtic, a reproduir-se i a poder complir el seu cicle natural de vida.
B) Tota privació de llibertat, encara que sigui amb finalitats educatives, és contrària a aquest dret.

Article 5è
A)Tot animal que pertanyi a una espècie que visqui tradicionalment en l’entorn humà, té dret a viure i créixer al ritme i en les condicions de vida i de llibertat que són pròpies de la seva espècie.
B) Tota modificació d’aquest ritme o condicions que sigui imposada per l’home amb finalitats mercantils, és contrària al susdit dret.

Article 6è
A)Tot animal que l’home hagi acollit com a company té dret que la duració de la seva vida sigui conforme a la seva longevitat natural.
B)L’abandonament d’un animal és un acte de crueltat i degradant.

Article 7è
Tot animal de treball té dret a gaudir d’un límit en el temps i la intensitat del seu treball i a una alimentació adequada i al repòs.

Article 8è
A) Es condemna tota experimentació científica amb animals que impliqui un patiment, tant físic com psicològic, puix que el patiment és totalment incompatible amb els drets de l’animal, ja es tracti d’experiments mèdics, científics, comercials o de qualsevol naturalesa.
B) Han de ser utilitzades i desenvolupades tècniques alternatives a l’experimentació animal.

Article 9è
Quan un animal és criat per a l’alimentació, ha de ser nodrit, allotjat, transportat i sacrificat sense que res no li produeixi ansietat o dolor.

Article 10è
A) Cap animal ha de ser explotat per divertiment de l’ésser humà.
B) Es prohibeixen els espectacles i exhibicions incompatibles amb la dignitat de l’animal.

Article 11è
Tot acte que provoqui la mort innecessària d’un animal és un crim contra la vida, és a dir un biocidi.

Article 12è
A) Tot acte que provoqui la mort d’un gran nombre d’animals salvatges és un genocidi, és a dir , un crim contra l’espècie.
B) La contaminació i la destrucció de l’ambient natural conduiran cap al genocidi.

Article 13è
A)Un animal mort ha de ser tractat amb respecte.
B)Les escenes de violència en què els animals són víctimes han de ser prohibides en el cinema i la TV, a no ser que serveixin per mostrar els atemptats contra els drets dels animals.

Article 14è
A) Els organismes de protecció i salvaguarda dels animals han de ser representats a nivell governamental.
B) Els drets de l’animal han de ser defensats per la llei com ho són els drets dels humans.

Aquesta declaració va ser adoptada per La Lliga Internacional dels Drets de l’Animal en 1977, que la va proclamar a l’any següent. Posteriorment, va ser aprovada per l’Organització de Nacions Unides (ONU) i per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO)

Popularity: 6% [?]

Escriu el primer comentari »

El teu comentari