inicio mail me! sindicaci;ón

Veu animal

… la seva veu també compta

El codi del ous

Haureu observat que d’un temps ençà tots els ous duen un codi imprès a la closca. Aquest codi obeïx a una normativa que obliga als envasadors a indicar la procedència exacta de l’ou. I per a què ens serveix això? Doncs a més de la granja, i el lloc en el qual es troba, un dels nombres indica el tipus de granja que es crien les gallines que posen aquests ous. El codi dels ous ve a ser alguna cosa com 9AA99999-99999.

El primer nombre ens indica el tipus de granja, les lletres corresponen al país de procedència, mentre que la resta de nombres identifiquen l’explotació ramadera: dos nombres que informen de la província; altres tres nombres referits al municipi; i la resta de dígits que informen de la granja d’on provenen els ous dintre d’aquest municipi. Els tipus de granges que indiquen el primer nombre poden ser:

0 – Gallines de producció ecològica : Les aus tenen llibertat de moviment i una densitat de població baixa, poden sortir a l’aire lliure. Es restringeix l’ús d’antibiòtics i altres medicaments i almenys un 80% de l’alimentació ha de procedir d’agricultura ecològica.
1- Gallinas camperes: Es crien en naus, però tenen la possibilitat de sortir a l’aire lliure on poden furgar i donar-se banys de sorra. No es controla la procedència dels aliments.
2- Gallines criades en sòl: Es crien a l’interior de naus, tenen llibertat de moviment, però no poden sortir a l’aire lliure. (Una nau densament poblada quin tipus de llibertat de moviment ha de tenir?)
3- Gallines criades en gàbies: És el mitjà més comú. Permet un control directe dels aliments i medicaments subministrats a costa d’una capacitat de moviment limitada de l’au (Una altre forma de dir-ne presó, amb cicles de llum de 22 hores amb trastorns i amb el bec amputat).


Font: Instituto Huevo

El principal problema, especialment en les gallines criades en naus i gàbies, és la cria intensiva que per a augmentar la producció utilitza tècniques que afecten negativament als animals: amuntegament i superpoblació, augment de les hores de llum artificialment, mutilacions, etc… Circumstàncies que provoquen un fort estrès, degeneració física, tensió, agressivitat i frustració. Tot això es transmet als ous i finalment a nosaltres quan ens els mengem.

Aquests problemes són comuns a la criatura intensiva de qualsevol tipus animals. Teniu més informació en aquest document en PDF.

Ja sabeu, fixeu-vos en el primer nombre del codi dels ous i compara només els que provinguin de gallines ecològiques (codi 0) o, almenys, de camp.

Popularity: 10% [?]

1 comentari »

  jordi barberà argilaga escrit @ 7 dUTC Febrer, 2010 a les 12:56

gràcies per la informació. La reproduiré al meu facebook. Una abraçada

El teu comentari