inicio mail me! sindicaci;ón

Veu animal

… la seva veu també compta

Article per Juny, 2009

La carn és dèbil

Documental sobre les implicacions ambientals, ètiques i per a la salut de la producció i el consum de carn.
És compatible la producció industrial de carn amb un món sostenible i sense fam? És indigne el que els productors de carn li fan els animals durant la seva criança i la seva mort? Fomenta la carn la nostra salut, o la perjudica?
Som cadascú de nosaltres còmplices de l’horror en no qüestionar els mètodes dels productors de carn?

Llegi més … »

Popularity: 8% [?]