inicio mail me! sindicaci;ón

Veu animal

… la seva veu també compta

Article per Juliol, 2010

El patiment dels braus a les places catalanes ha estat abolit

Avui, 28 de Juliol és un gran día !!! Ha estat el dia que esperàvem, el dia en què s’ha abolit definitivament i per majoria absoluta, el patiment d’animals a les places de braus catalanes. Però el fet que avui, l’àmplia majoria dels parlamentaris catalans hagin votat a favor de l’abolició de les curses de braus, no ha de ser considerat únicament un èxit del moviment animalista, sinó una mostra de la salut democràtica de la societat catalana. Aquesta iniciativa ha seguit un procés democràtic net, argumentat, constructiu, perquè, a més del seu resultat efectiu, aquesta campanya ha possibilitat elevar internacionalment el debat sobre el patiment dels animals a l’esfera pública, política i mediàtica, i ha generat un precedent que esperem que sigui imitat per altres parlaments democràtics de tots aquells territoris on encara es permetin les cruels curses de braus.

Llistat de ciutats abolicionistes en tot el món

Popularity: 8% [?]

Parelles desaparallades

Popularity: 4% [?]